Welcome
Hướng dẫn tạo hóa đơn
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Sắp tới, việc tự in hay mua hóa đơn sẽ do DN quyết định
 
Tạo hoá đơn là hoạt động làm ra hoá đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh, gồm: tự in từ các máy móc, thiết bị tại DN; đặt các DN đủ điều kiện in hoá đơn; khởi tạo hoá đơn điện tử theo Luật Giao dịch điện tử.

Tạo hóa đơn tự in

Các DN, đơn vị sự nghiệp theo quy định sau được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế:

a) DN được thành lập theo quy định của pháp luật trong KCN, KKT, KCX, khu công nghệ cao.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

c) DN có mức vốn điều lệ theo quy định sau:

Phương án 1: DN có mức vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng trở lên.

Phương án 2: DN kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có vốn điều lệ từ 50 (năm mươi) tỷ đồng trở lên. DN kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; công nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực khác phải có vốn điều lệ từ 100 (một trăm) tỷ đồng trở lên.

Các DN đủ điều kiện đã phát hành hoá đơn tự in trong thời gian trên mười hai tháng nếu chia tách thành những DN có số vốn điều lệ dưới mức quy định nêu trên vẫn được tiếp tục sử dụng hoá đơn tự in. Trường hợp thời gian phát hành hoá đơn tự in chưa đến 12 tháng thì DN được chia tách có số vốn điều lệ đáp ứng mức quy định nêu trên mới được tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn tự in.

Tạo hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hoá đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Chứng thực số thứ tự hoá đơn điện tử của cơ quan cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử phải được cơ quan cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế xác nhận việc đánh số thứ tự của hoá đơn điện tử trong phần mềm sử dụng là đúng quy định, không thể xoá bỏ, không thể đánh trùng; hoặc được cơ quan cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cung cấp số thứ tự hoá đơn sau khi hoá đơn điện tử được ghi đầy đủ nội dung.

Tạo hoá đơn đặt in

Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in. Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn trên góc phía trái của Tờ hóa đơn. Các Cục Thuế đặt in hóa đơn theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành kèm theo thông tư này. Tên Cục Thuế được in sẵn trên góc phía trái của Tờ hóa đơn.

Hoá đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoặc Cục Thuế với tổ chức nhận in hoá đơn.

Hợp đồng in hoá đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự. Trường hợp in nhiều loại hoá đơn khác nhau phải ghi cụ thể số lượng hoá đơn và số thứ tự bắt đầu, số thứ tự kết thúc của từng loại hoá đơn, từng ký hiệu hoá đơn riêng, mẫu hóa đơn, sau mỗi lần in hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng giữa bên đặt in và bên nhận in. Nghiêm cấm đặt in hoá đơn ngoài hợp đồng đã ký kết.

Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Cục Thuế đặt in hóa đơn và DN, tổ chức nhận in hóa đơn khi in xong phải thực hiện thanh lý hợp đồng, thanh huỷ các bản in, sản phẩm in thừa, in hỏng.

Trường hợp DN in tự in hoá đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, dịch vụ, phải có quyết định in hoá đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như số lượng, ký hiệu, số thứ tự hóa đơn, đồng thời kèm theo mẫu hóa đơn.

Được biết, dự kiến thông tư này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2011.

16/08/2010
  CÁC TIN KHÁC
      Đoàn DN Mỹ lớn nhất tìm cơ hội đầu tư ở Việt Nam
      Để thương hiệu SABECO rơi vào tay đối tác: Lỗi tại ai?
      Quản trị công ty - cần thực chất hơn hình thức
      Honda: Xây khu ký túc xá lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc cho công nhân
      Mùa Giáng sinh thắt lưng buộc bụng
      Ba liên minh thẻ bước đầu về một mối
      Doanh nghiệp siêu nhỏ "lững thững" với hóa đơn