Welcome
VCCI đẩy mạnh hỗ trợ hội viên
Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển, hỗ trợ, quản lý hội viên và trao đổi kinh nghiệm sáng kiến trong việc tăng cường công tác hỗ trợ DN, mới đây VCCI đã tổ chức Hội nghị công tác hội viên 2010. VCCI cho biết, tình hình phát triển hội viên trong những năm qua tăng trung bình khoảng từ 10 – 25%.
 

 
So sánh tốc độ phát triển trung bình của DN VN là tương đối thấp. Hiện nay công tác phát triển hội viên đến nay chủ yếu được các DN tham gia tự nguyện. tuy vậy từ một số chi nhánh, văn phòng đại diện đã chủ động được trong việc quản lý, vận động trực tiếp các DN tham gia hội viên của VCCI như chi nhánh Thanh Hoá, Hải phòng…

Những hoạt động hỗ trợ hội viên trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định thông qua những hoạt động về xây dựng chính sách, xúc tiến đầu tư, đào tạo DN… Từng bước xây dựng được vị trí và uy tính trong cộng đồng DN cũng như những đánh giá nhất định của Chính phủ, các cơ quan, chính quyền địa phương… Tuy vậy, các đại biểu cho rằng việc duy trì hội viên cũng cần phải xem xét kỹ càng hơn, bởi 95% số lượng DN là DNNVV, kiến thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận thông tin còn hạn chế. vì vậy cần phải thường xuyên tổ chức tốt hội nghị chuyên đề, chuyên ngành cho hội viên, phối hợp với các cơ quan, địa phương, xây dựng các phương án liên kết vùng kinh tế phát triển cho cộng đồng DN, tạo môi trường liên kết cộng đồng DN…

Để công tác hỗ trợ, phục vụ hội viên tốt hơn, trong thời gian tới VCCI cho rằng cần có nhiều giải pháp đồng bộ như: xây dựng hình ảnh trên các kênh thông tin VCCI, thống nhất quy trình kết nạp, cập nhật và báo cáo định kỳ về dữ liệu hội viên, phối hợp với các phương tiện truyền thông của VCCI xây dựng các trang chuyên đề với DN hội viên có thành tích tốt, xây dựng đường liên kết trên trang web để DN hội viên có thể xây dựng hình ảnh DN, kiến nghị và đề xuất khó khăn vướng mắc, sáng kiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, áp dụng các phần mềm quản lý hội viên…

27/07/2010
  CÁC TIN KHÁC
      Thay đổi hay là chết?
      McDonalds
      Hàng Việt về quê ngước nhìn Unilever
      tuyên ngôn định vị
      Thị trường Groupon tại Việt Nam:“Bình” mới, “rượu” sẽ mới!
      Từ đầu cơ thành lừa đảo
      “Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển”